Обавештавамо вас да Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима расписује Јавни позив за пружање једнократне финансијске помоћи студентима основнх академских студија из избегличких и расељеничких породица на територији АП Војводине.

Пријаве на Јавни позив могу се подносити непосередно Фонду или путем поште препорученом пошиљком у преиоду од 8. марта до 2. априла 2018. године, на адресу Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад.

Формулари, тј. садржај Јавног позива и пријава биће објављени на сајту Фонда: www.fondajnfort.rs

Све додатне информације можете добити на број телефона Фонда: 021/475 4  295.