Obaveštavamo vas da Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima raspisuje Javni poziv za pružanje jednokratne finansijske pomoći studentima osnovnh akademskih studija iz izbegličkih i raseljeničkih porodica na teritoriji AP Vojvodine.

Prijave na Javni poziv mogu se podnositi neposeredno Fondu ili putem pošte preporučenom pošiljkom u preiodu od 8. marta do 2. aprila 2018. godine, na adresu Bulevar Mihajla Pupina 25, 21000 Novi Sad.

Formulari, tj. sadržaj Javnog poziva i prijava biće objavljeni na sajtu Fonda: www.fondajnfort.rs

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona Fonda: 021/475 4  295.