OBAVEŠTENJE

GRBDana 14.02.2017. godine u 11:00 časova u Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače ”Mihailo Palov”, Omladinski trg broj 1, Vršac, amfiteatar, održaće se promocija vojnih škola i vojnog poziva. Promociju vrše starešine i učenici Vojnih škola. Pozivamo učenike srednjih i osnovnih škola, kao i njihove roditelje, da prisustvuju promociji vojnih škola i vojnog poziva.

Centar Ministarstva odbrane Vršac

O Autoru

Obaveštenje

Na osnovu člana 25. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Opštinska uprava Opštine Plandište objavljuje O B A V E Š T E NJ E  Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Dogradnje farme za tov brojlera“ na kat. parc. br. 2039/2 KO Plandište, na teritoriji opštine Plandište, nosioca projekta  preduzeća „VINDIJA“ DOO Lajkovac, doneto Rešenje o saglasnosti na  studiju o proceni uticaja na životnu sredinu broj 501-19/2014-01-IV od 11.08.2014.godine. Sastavni deo ovog rešenja je Zaključak Tehničke komisije za ocenu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu od 07.08.2014.godine. (više…)

O Autoru

Leave a reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Arhiva:

Skalabilni font