Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije održala je svoju  46. redovnu Skupštinu, koja je organizovana uz pomoć programa “Podrška lokalnim samoupravama na putu ka EU – Druga faza”, koji finansira Vlada Švedske.

Tom prilikom je obeležen i značajan jubilej – 65 godina postojanja i rada SKGO na unapređenju uslova za funkcionisanje lokalne samouprave i kvalitetniji život građana u našim gradovima i opštinama.

Tema  skupštine SKGO bila  je: „Evropska budućnost lokalne samouprave“ s obzirom da će ove i naredne godine predstavnici gradova i opština u Srbiji intenzivno razmišljati o procesu pristupanja Srbije Evropskoj Uniji i perspektivi lokalne samouprave.

Na zasedanju poslednje Skupštine SKGO razmatrane su sledeće teme, kao ključne : Pristupanje Srbije Evropskoj uniji i uloga lokalne samouprave; Proces proširenja EU i perspektiva lokalnih vlasti Evrope i Pripreme lokalne samouprave u Srbiji za pristupanje Evropskoj uniji. Ovom prilikom predstavnici 24 grada i opštine potpisali su  memorandume o saradnji sa SKGO u cilju implementacije paketa podrške u tri oblasti, za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou, unapređenja građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou i za unapređenja antikorupcijskih politika na lokalnom nivou.

Za opštinu Plandište, Memorandum za  unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou , potpisao je Goran Donevski, zamenik predsednika Opštine dok je Povelju gradova i opština o energetskoj efikasnosti ”Energetski svesni i efikasni”, za opštinu Plandište potpisao Endre Sabo, predsednik SO Plandište.

U radu sednice su učestvovali i Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave, Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije,  Sem Fabrici, ambasador, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji,  Jan Lundin, ambasador Kraljevina Švedska u Republici Srbiji i ostali zvaničnici SKGO.