Уназад неколико година, општина Пландиште је активно укључена у велики пројекат који се спроводи у нашој земљи а односи се на стварање и побољшање услова становања породица избеглица. Крајем прошле године (26.10.2018.), председник Општине Пландиште, Јован Репац је потписао Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица са Комесаријатом за избеглице и миграције.

Помоћ представља куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу породицама избеглица које испуњавају услове за доделу ове врсте помоћи.  Укушна вредност помоћи је 5.600.000,00 динара.  Средства Комесаријата за избглице и миграције су и износу од 5.320.000 динара а учешће Општине је  5% на укупну вредност,  односно 280.000,00 динара. За куповину једне куће максимални износ помоћи је 1.200.000,00 динара, а за грађевински материјал 200.000,00 динара. За доделу ове помоћи Општина је расписала  Јавни позив на који  се пријавило 6 породица.  Приликом бодовања приспеле конкурсне документације, одређене су 4 породице које ће добити кућу и грађевински материјал за поправку куће. По речима  Милице Гријак, повереника за избеглице у Општини Пландиште,  све пријављене породице су испуњавале услове а број бодова је одредио прве четири породице. Крајем априла ове године закључени су тројни уговори између Општине, Продавца и Купца, након чега су породице тада ушле у посед, односно у куће које су им купљене. Након тога, за сваку кућу, на основу спецификације грађевинског материјала који је потребан за поправку кућа расписана је јавна набавка за грађевински материјал која је спроведена до краја. Ових дана, извршена је и испорука грађевинског материјала корисницима који су у обавези да добијени грађевински материјал уграде у року од 6 месеци.

Од почетка реализације овог пројекта који се спроводи са Комесаријатом за избеглице и миграције, Општина Пландиште је до сада помогла да се купи 30 кућа и збрине исто толико породица.

Општина Пландиште ће и надаље конкурисати за ову врсту помоћи пошто потребе и  даље постоје.