Na osnovu čl. 39. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38,  Plandište, (u  daljem  tekstu:  Naručilac- korisnik budžetskih sredstava), poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti radova – POJAČANO ODRŽAVANJE I KRPLJENJE PUTEVA U NASELJENIM MESTIMA OPŠTINE PLANDIŠTE.

Predmetna javna nabavka sprovodi se u postupku javne nabavke male vrednosti, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odgovore na pitanja možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete pogledati ovde.