На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац-корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку радова: САНАЦИЈА ПАРКИНГА И ПЕШАЧКИХ СТАЗА ИЗА ЦРКВЕ ИЗМЕЂУ ЗГРАДА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА У ПЛАНДИШТУ

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде.

Обавештење о продужењу рока за подношење пријвава можете преузети овде.

Измену Конкурсне документације можете преузети овде.

Одговоре на питања можете преузети овде.

Детаљ типског АБ рамовског пропуста можете погледати овде.

Одговоре на питања можете преузети овде.

Детаље саобраћајне сигнализације – 1 можете погледати овде.

Детаље саобраћајне сигнализације – 2 можете погледати овде.

Одговоре на питања можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.