Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište, (u daljem tekstu: Naručilac-korisnik budžetskih sredstava), poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku radova: SANACIJA PARKINGA I PEŠAČKIH STAZA IZA CRKVE IZMEĐU ZGRADA U ULICI VOJVODE PUTNIKA U PLANDIŠTU

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijvava možete preuzeti ovde.

Izmenu Konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Odgovore na pitanja možete preuzeti ovde.

Detalj tipskog AB ramovskog propusta možete pogledati ovde.

Odgovore na pitanja možete preuzeti ovde.

Detalje saobraćajne signalizacije – 1 možete pogledati ovde.

Detalje saobraćajne signalizacije – 2 možete pogledati ovde.

Odgovore na pitanja možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete preuzeti ovde.