Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište, (u daljem tekstu: Naručilac- korisnik  budžetskih  sredstava), poziva  ponuđače da  podnesu pisanu ponudu  za  javnu nabavku male vrednosti dobara „NABAVKA DRVA ZA OGREV ZA POTREBE KANCELARIJE ZA SMANJENJE SIROMAŠTVA“.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti  ovde.

Obaveštenje o obustavi postupka Javne nabavke možete pogledati ovde.

Odluku o obustavi postupka Javne nabavke možete pogledati ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete preuzeti ovde.