Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište, internet adresa www.plandiste-opstina.rs (u daljem tekstu: Naručilac-korisnik budžetskih sredstava), poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti dobara NABAVKA DRVA ZA OGREV ZA POTREBE KANCELARIJE ZA SMANJENJE SIROMAŠTVA.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti  ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete pogledati ovde.