Na osnovu čl. 39. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i  68/2015,  u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište, (u daljem tekstu: Naručilac- korisnik  budžetskih  sredstava), poziva  ponuđače da  podnesu pisanu ponudu  za  javnu nabavku male vrednosti radova NABAVKA RADOVA NA OBELEŽAVANJU HORIZONTALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE U PLANDIŠTU.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti  ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.