Предмет јавне набавке бр 39/2017 је избор приватног партнера и додела јавног уговора о јавно – приватном партнерству без елемената концесије за вршење услуга РЕКОНСТРУКЦИЈУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У НАСЕЉИМА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ.

Позив за достављање понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Прилог уз Конкурсну документацију можете погледати овде.

Одговоре на питања можете преузети овде.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.

Измењен и пречишћен текст Конкурсне документације можете преузети овде.

Одговоре на питања можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете погледати овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете погледати овде.