На основу чл. 32. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац-корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку услуга ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ НА ВОДОЗАХВАТУ ВОДОВОДА У ПЛАНДИШТУ.

Позив за достављање понуда можете преузети  овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Измену и допуну Конкурсне документације можете преузети овде.

Обавештење о продужењу рока можете погледати овде.

Одлуку о додели Уговора можете погледати овде.