Na osnovu čl. 32. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište, (u daljem tekstu: Naručilac-korisnik budžetskih sredstava), poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku usluga IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA PRERADU VODE ZA PIĆE NA VODOZAHVATU VODOVODA U PLANDIŠTU.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti  ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka možete pogledati ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.