Na osnovu čl. 32. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode Putnika br. 38, Plandište, (u daljem tekstu: Naručilac) poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za Javnu nabavku male vrednosti br. 2/2018 čiji je predmet „Stručni nadzor nad radovima na rekonstrukciji objekta za duševno obolela lica „1. Oktobar“ Stari Lec“.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.