Дана 27.11.2017. године потписан је Уговор о извођењу грађевинских радова на реконструкцији Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште, изеђу општине Пландиште и извођача радова „Експертуниверзал“ д.о.о. Београд. Вредност предметних радова утврђена је у висини од 41.782.668,00 динара без ПДВ-а.

Наведене радове финансира Канцеларија за управљање јавним улагањима Републике Србије, и исти подразумевају реконструкцију Дома здравља од темеља до крова.

Почетак извођења радова очекује се у року од 10 до 15 дана од дана потписивања уговора. Ово је други велики пројекат који финансира Канцеларија за управљање јавним улагањима Републике Србије на територији општине Пландиште.