Данас је потписан уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења између Општине Пландиште и извршиоца Smart energy investment KFT, огранак SEI из Београда.

Уговор предвиђа замену јавног осветљења лед сијалицама по насељеним местима општине Пландиште.

Период важења уговора је 10 година, а период извођења радова је 6 месеци.

Предвиђена је уштеда електричне енергије и средстава у буџету општине за трошкове електричне нергије у износу од 77%.

Годишња потрошња електричне енергије пре реконструкције износи 882.402 KWh, док би након замене сијалице, потрошња требала да буде смањена на 201.602 KWh.  Укупна гарантована уштеда износу од 64.434 евра на годишњем нивоу.