На основу Закона о јавним набавкама Општина Пландиште, упућује Позив за подношење понуде у отвореном поступку: Сузбијање ларви и одраслих форми комараца, крпеља и системска дератизација на територији општине Пландиште ради закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године.

Комплетну конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.