Na osnovu člana 5. Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za najbolje studente broj 612-2/2018-II od 09.02.2018. godine, Komisija za izbor najboljih studenata sa teritorije opštine Plandište na sednici održanoj dana 08.03.2018. utvrdila je Predlog liste kandidata – najboljih studenata.

Kompletan Predlog liste možete pogledati ovde.