На основу члана 5. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за доделу новчане помоћи студентима број: 612-13/2018-II од 10.10.2018.године, Комисија за доделу новчане помоћи студентима са територије општине Пландиште на седници одржаној дана 27.11.2018. године утврдила је Предлог листе студената – кандидата корисника новчане помоћи.

Сваки кандидат има право приговора на предлог листе кандидата у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли општине и сајту општине Пландиште односно до 05.12.2018.године.

Комплетан Предлог листе можете погледати овде.