На основу члана 5. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за доделу новчане помоћи студентима број: 612-13/2018-Н од 10.10.2018.године и Закључка о расписивању Конкурса за новчану помоћ студентима са подручја општине Пландиште за школску 2018/2019 годину који нису учествовали на претходном конкурсу бр. 612-5/2019-111 од 08.02.2019.године, Комисија за новчану помоћ студентима са територије општине Пландиште на седници одржаној дана 22.02.2019.године, утврдила је Предлог листе студената – кандидата корисника новчане помоћи.

Предлог листе студената можете погледати овде.

Сваки кандидат има право приговора на предлог листе кандидата у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли Општине и сајту општине Пландиште (www.plandiste-opstina.rs).