Na osnovu člana 5. Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za dodelu novčane pomoći studentima prve godine master i doktorskih studija broj: 612-13/2020-03-IV od 15.01.2021.godine, Komisija za novčana pomoć studentima sa teritorije opštine Plandište na sednici održanoj dana 22.02.2021.godine utvrdila je Predlog liste studenata – kandidata korisnika novčane  pomoći prve godine master i doktorskih studija.

Predlog liste možete pogledati ovde.