Ovde se možete upoznati sa preporukama lekarske komore Srbije protiv COVID-19.