На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), Општинска изборна комисија општине Пландиште, на седници одржаној 29.05.2020. године, донела је Р Е Ш Е Њ Е којим се ПРОГЛАШАВА Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Пландиште под називом ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ – АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО под редним бројем 3. , коју је за изборе расписане за 21.06.2020. године, поднела ГРУПА ГРАЂАНА ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ – АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО.

Решење можете погледати овде.