ЗА ЖИВОТ ЖЕНЕ БЕЗ НАСИЉА

У оквиру пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији, фаза II“, који Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова заједнички реализује са Агенцијама Уједињених нација и Владом Pепублике Србије на челу са Координационим телом за родну равноправност одржана је едукација и за представнике државних институција и установа у општини Пландиште. У спровођење пројектних активности, поред Покрајинског секретаријатз за социјалну политику, демографију и равноправност полова, учествују и Министарство унутрашњих послова, Министарство правде, Министарство за рад, запошљавање, борачку и социјалну заштиту, Министарство здравља, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство омладине и спорта.

Овај пројекат који се спроводи од 2013. године, а који подржава Влада Шведске усмерен је на развој друштвеног и институционалног окружења које ће допринети нултој толеранцији и искорењавању насиља над женама у Србији. У оквиру пројекта, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова спроводи активности које су усмерене на унапређење превенције и заштите од насиља у породици и партнерским односима жена из рањивих група, као што су Ромкиње, жене из сеоских подручја и жене са инвалидитетом. Посебне активности се односе и на унапређење знања полицијских службеника, запослених у центрима за социјални рад, здравственим и образовним установама о специфичним облицима насиља као што су сексуално насиље, укључујући и силовање, прогањање и узнемиравање.

Као једну од активности, Покрајински секретаријат организује Програме едукација за унапрећивање знања и разумевања стручњака у циљу пружања ефикасних услуга заштите жена жртава насиља из маргинализованих група и програма едукација за унапређивање знања и разумевања стручњака у циљу пружања ефикасних услуга заштите жена жртава специфичних облика родно заснованог насиља у 10 одабраних општина и градова.

Осим у Пландишту, планирани програми обука спроводће се, на територији Аутономне Покрајине Војводине, у Беочину-Новом Саду, Сенти, Новом Кнежевцу, Темерину, Старој Пазови, Руми, Иригу, Житишту и Вршацу.

На едукацији у Пландишту обрађене су теме :Маргиналозоване групе жена и Положај жена и мушкарац а у Србији, Врсте родно заснованог насиља према женама и Специфични облици насиља, Потребе жена у ситуацији насиља и одгoвoрнoст зa пoступaњe, Развој вештина неопходних за рад са женама жртвама специфичних облика насиља и Улога институција и мултисекторска сарадња.