Na osnovu člana 61.stav 1. tač.3. i člana 120.Statuta opštine Plandište („Sužbeni list opštine Plandište“, br. 16/08), predsednik opštine Plandište, dana 28.09. 2010. godine, doneo je

  REŠENJE   O ODOBRAVANJU REGRESIRANJA

DELA CENE AUTOBUSKIH KARATA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA VAN KRITERIJUMA

I

         ODOBRAVA se regresiranje dela cene autobuskih karata ZA SVE UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA-PUTNIKE u međumesnom saobraćaju sa teritorije opštine Plandište koji nisu ostvarili pravo na regresiranje mesečnih karata  po posebnim kriterijumima utvrđenim u  Rešenju o odobravanju regresiranja troškova prevoza učenika srednjih škola po posebnim kriterijumima za septembar-decembar 2010. godine broj 451-17/2010, U IZNOSU 20% OD CENE AUTOBUSKE KARTE,  nakon komercijalnog umanjenja od strane STUP „Vršac“ iz Vršca za OKTOBAR  2010. godine.

 

II

 Sredstva za ove namene utvrđena su Odlukom o budžetu   opštine Plandište za 2010.godinu („Sl. list opštine Plandište“, br. 10/2009).

 III

          Rešenje objaviti u „Službenom listu opštine Plandište“.

Broj:451- 23/2010-01

U Plandištu, 28.09.2010. god.

PREDSEDNIK OPŠTINE

Zoran Vorkapić, dipl. ing. mašinstva-master