Na osnovu člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/2016 – autentično tumačenje), člana 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br. 16/2016  i 8/2017) i člana 59. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, br. 30/2018), Predsednik opštine Plandište, doneo je

 

R E Š E NJ E
O RASPODELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE PLANDIŠTE
ZA PROJEKTE KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES
U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ZA 2019. GODINU

 I

Ovim Rešenjem utvrđuje se raspodela sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu („Službeni list opštine Plandište“, broj 29/2018 i 10/2019), a po Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja opštine Plandište u 2019. godini („Službeni list opštine Plandište“, broj 8/2019) u ukupnom iznosu od 5.650.000,00 dinara.

Kompletno Rešenje o raspodeli sredstava možete pogledati ovde.