Odsek lokalne poreske administracije, obaveštava obveznike-fizička lica, preduzetnike i pravna lica, da 14. februara 2018. godine, dospeva prva rata za uplatu godišnjeg poreza na imovinu za 2018. godinu. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplata.

Plaćanjem svojih obaveza građani omogućavaju da Opština Plandište kao jedinica lokalne samouprave koristi sredstva od naplate poreza na imovinu za održavanje i građenje ulica, puteva, vodovodne i kanalizacione mreže, vrtića i drugih objekata, što podrazumeva kvalitetnije uslove života i rada na području opštine Plandište.

Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti Opštinskoj upravi opštine Plandište, Vojvode Putnika 38, uslužni centar šalter 4 ili na broj telefona 013/868-298.

Prijem stranaka vrši se radnim danom od 07.00 do 15.00 časova.