Na osnovu člana 29a stav 4, člana 31a stav 11. i člana 53a tač. a) i g) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, br. 15/16, 68/20 i 136/20) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi UREDBU o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151 od 15. decembra 2020, 152 od 18. decembra 2020, 153 od 21. decembra 2020, 156 od 25. decembra 2020, 158 od 29. decembra 2020, 1 od 11. januara 2021, 17 od 26. februara 2021, 19 od 5. marta 2021.).

Član 7.

U periodu od 8. do 12. marta 2021. godine, izvođenje nastave za učenike srednje škole vrši se izvođenjem nastave na daljinu.*

Brisan je raniji stav 3. (vidi član 1. Uredbe – 19/2021-18)

*Službeni glasnik RS, broj 19/2021

Član 14a*

6.marta 2021. godine, radno vreme objekata u kojima se obavljaju delatnosti u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta), pružanja usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi i sl.), pružanja usluge u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (tržni centri, pijace i sl.) i priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.), kao i u objektima u kojima se obavlja delatnost pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednom i dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge (kozmetički saloni, frizerski saloni, saloni lepote) i delatnost u oblasti kulture koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru bioskopi, muzeji, galerije) i oblasti sporta koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru ili dugotrajniji neposredni kontakt sa korisnikom usluge (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.) ograničava se tako da ti objekti mogu raditi od 06.00 časova do 12.00 časova.*

U periodu od 6. marta 2021. godine, od 12.00 časova, do 8. marta 2021. godine, do 06.00 časova, objekti i drugi prostori u kojima se obavljaju delatnosti iz stava 1. ovog člana neće raditi.*

Ograničenje iz stava 2. ovog člana ne odnosi se na rad:*

1) apoteka, izuzev onih apoteka koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač ne može obezbediti posebne koridore za pristup ili u koje se ne ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine, benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i trgovinskih, ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane;*

2) trgovinskih i drugih radnji i prodajnih mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, uključujući i one koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima, a za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine;*

3) samostalnih maloprodajnih objekata u kojima se obavlja trgovina na malo (prodaja štampe, duvanskih prerađevina i sitnih predmeta) koja se obavlja tako da kupac ne ulazi u objekat (kiosci i trafike);*

4) ordinacija i laboratorija u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarskih ordinacija i laboratorija i sl.;*

5) pozorišta, odnosno drugih objekata ustanova kulture u kojima se igraju ranije zakazane predstave iz oblasti pozorišne umetnosti i umetničke igre;*

6) restorana i drugih prostora u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smeštaju;*

7) objekti namenjenih za sport i rekreaciju – kada se koriste u svrhu treninga i priprema za održavanje i održavanje isključivo registrovanih takmičenja u nadležnosti nadležnih nacionalnih sportskih saveza i to u unapred zakazanim terminima;*

8) svih drugih radnji, objekata i mesta (obućarske, krojačke, stolarske, staklorezačke i sl. radnje, servisi, tehnički pregledi i sl.) na kojima se pružaju usluge pri čijem vršenju nije obavezno prisustvo korisnika ili su prisustvo i kontakt ograničenog trajanja.*

Objekti i drugi prostori u kojima se obavljaju delatnosti iz stava 3. ovog člana mogu raditi do 21.00 časa.*

U periodu od 6. marta 2021. godine, od 00.00 časova, do 8. marta 2021. godine, do 06.00 časova objekti u kojima se obavljaju delatnosti u oblasti ugostiteljstva koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi i sl.), a koji se nalaze u zimskim turističkim centrima neće raditi, izuzev ugostiteljskih usluga koje se korisnicima smeštaja pružaju u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smeštaju i koje se mogu pružati do 22.00 časa.*

*Službeni glasnik RS, broj 19/2021

Kompletan tekst Uredbe možete pogledati OVDE.