Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на основу Закона о пољопривредном земљишту донела је Закључак којим се утврђује закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа по основу сточарства.

Комплетан Закључак можете преузети овде.