Select Page

Категорија: Конкурси

ЈАВНИ КОНКУРС „СУФИНАНСИРАЊЕ“ ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ

На основу Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим Општина Пландиште учествује у финансирању...

Опширније

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

На основу члана 27. Правилникa о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему...

Опширније

РЕШЕЊЕ О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 – др. закони и 44/2018 – др.закон), члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма...

Опширније

ОДЛУКА О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу Закона о избеглицама, Уредбе о ближим условима и мерилима за утврђивање реда првенства за решавање стамбених потреба избеглица и Правилника о раду Комисије за решавање стамбених потреба избеглица, Комисија за решавање...

Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу Решења Општинског већа општине Пландиште  о расписивању Јавног конкурса број 401-105 /2022-III  од  01.07.2022. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на...

Опширније

Aрхивa: