Јован Репац, Председник Општине Пландиште

Јован Репац

Председник Општине Пландиште

Горан Доневски

Заменик председника Општине Пландиште

Из Пландишта, рођен је 06.06.1978. године. По занимању је дипломирани економиста.
Од 2000-2002. године радио је на пословима комерцијалисте у Холдинг Компанији “Агробанат“ Пландиште. Од 2010. године радио је на пословима референта у ДОО „Еминент“ из Суботице, а од 2012. године је шеф рачуноводства у Предшколској установи „Срећно детињство“ у Пландишту.
Био је одборник у два мандата у Скупштини општине Пландиште. Члан је СНС-a. На изборима одржаним 24.04.2016. године изабран је за  одборника Скупштине општине Пландиште са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ. За заменика председника Општине Пландиште изабран је 24.05.2016. године.

Чланови Општинског већа:

БОЈАНА ЈОВАНОВИЋ из Пландишта, рођена је 1981. године у Вршцу. Завршила је Гимназију „Борислав Петров Брица“, природно-математички смер у Вршцу и завршава мастер студије на Факултету техничких наука у Новом Саду, студијски програм индустријско инжењерство и менаџмент. Запослена је у ДОО „Амплитуда“ у Пландишту. Била је члан Општинског већа Општине Пландиште од 2012. године. Члан је СНС-а. За члана Општинског већа Општине Пландиште изабрана је 24.05.2016. године.

ДОБРИЛА МЕЛИХ из Хајдучице, рођена је 1976. године у Смедеревској Паланци. Има средњу стручну спрему и по занимању је хемијски техничар. Запослена је у Основној школи „Доситеј Обрадовић“ у Пландишту. Дугогодишњи је културно-уметнички радник. Мајка је двоје деце. Била је члан Општинског већа Општине Пландиште од 2015. године. Члан је СНС-а. За члана Општинског већа Општине Пландиште изабрана је 24.05.2016. године.

ЗОРАН ПЕТРОВИЋ из Пландишта, рођен  је 1967. године у Пландишту. Има средњу стручну спрему и по занимању је руководилац грађевинских машина. Ожењен је и отац je троје деце. Члан је СНС-а. За члана Општинског већа Општине Пландиште изабран је 24.05.2016. године.

ГОРАН ЛАТКОВИЋ из Пландишта, рођен је 1974. године у Пландишту. Има средњу стручну спрему и по занимању је пољопривредни техничар. Запослен је у СТУП Вршац од 1995. године. Ожењен је и отац je двоје деце. Био је одборник у Скупштини општине Пландиште у претходна три мандата. Члан је СНС-а. За члана Општинског већа Општине Пландиште изабран је 24.05.2016. године.

ЈОВАН ИЛИЋ из Банатског Соколца, рођен је 1990. у Вршцу. Има средњу стручну спрему и по занимању је економски техничар. Радио је на пословнима обезбеђења у Агенцији Протекси из Новог Саду, а од 2013. године радио је  у пољочуварској служби преко ДОО Ипон из Новог Сада. Члан је СНС-а. За члана Општинског већа Општине Пландиште изабран је 24.05.2016. године.

РОБЕРТ МОРИЦ  из Јерменоваца, рођен је 1975. године. Има средњу стручну спрему и по занимању је пољопривредни техничар. Приватни је предузетник. Ожењен је и отац је троје деце. Био је члан Опшинског већа Општине Пландиште од 2015. године. Члан је СВМ. За члана Општинског већа Општине Пландиште изабран је 24.05.2016. године.

МИХАЈ МИКША из Маргите, рођен је 1962. године. Завршио је Педагошку академију у Вршцу 1984. године, а Учитељски факултет у Београцу 1999. године. По занимању је професор разредне наставе и од 1990. године ради у Основној школи „Доситеј Обрадовић“ Пландиште. У три мандата био је одборник у СО Пландиште, а од 2012. године био је члан Општинског већа Општине Пландиште. Председник је КУД „Дукати“, као и Ловачког друштва „Зец“ у Маргити . Ожењен је и отац двоје деце. Члан је СПС-а.  За члана Општинског већа Општине Пландиште изабрана је 24.05.2016. године.

Обратите се нашем тиму

Ако имате питања, сугестије обратите нам се!

Контактирајте нас