• ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА, ПОЕП, УРЕДБА О ЛОКАЦИЈСКИМ УСЛОВИМА И ОЗАКОЊЕЊЕ   

        Извештај са семинара