ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

Документа за Јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Пландиште за 2021. годину можете погледати овде.

Комплетан текст Извештаја о спроведеној јавној расправи можете погледати овде.

ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНОМ И ОДОБРЕНОМ БУЏЕТУ

1. „Одлука о буџету општине Пландиште за 2021. годину“, Службени лист број 33; од 18.12.2020. стр.      .

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА У ТОКУ БУЏЕТСКЕ ГОДИНЕ

 

ПОДАЦИ О РЕВИЗИЈИ БУЏЕТА

 

ПОДАЦИ О ДОДАТНИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

 

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ЗА 2021. ГОДИНУ

Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2021. годину можете погледати овде.

РОДНО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ

План поступног увођења Родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општине Пландиште за 2021. годину можете погледати овде.