Подаци о ревизији буџета

Државна ревизорска институција извршила је ревизију над сујектом Општине Пландиште за 2016. годину.

Компелтан Послеревизорски извештај о мерама исправљања општине Пландиште можете погледати овде.

Подаци о додатним изворима финансирања

Општина Пландиште за 2016. годину није добила средства по основу донација, програма бесповратне помоћи, кредита и других извора финансирања.