ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНОМ И ОДОБРЕНОМ БУЏЕТУ
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА У ТОКУ БУЏЕТСКЕ ГОДИНЕ

 

ПОДАЦИ О РЕВИЗИЈИ БУЏЕТА

 

ПОДАЦИ О ДОДАТНИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА