ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНОМ И ОДОБРЕНОМ БУЏЕТУ
  1. „Одлука о буџету општине Пландиште за 2018. годину“, Службени лист број 35; 20.12.2016. стр. 1005.
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА У ТОКУ БУЏЕТСКЕ ГОДИНЕ
ПОДАЦИ О РЕВИЗИЈИ БУЏЕТА
ПОДАЦИ О ДОДАТНИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА