Упутство за припрему буџета за 2018. годину

Упутство за припрему буџета за 2018. годину можете погледати овде.

ПОДАЦИ О ДОДАТНИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

 

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ЗА 2018. ГОДИНУ

Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2018. годину можете погледати овде.