Uputstvo za pripremu budžeta za 2018. godinu

Uputstvo za pripremu budžeta za 2018. godinu možete pogledati ovde.

PODACI O REVIZIJI BUDŽETA
PODACI O DODATNIM IZVORIMA FINANSIRANJA

 

GRAĐANSKI VODIČ KROZ ODLUKU O BUDŽETU ZA 2018. GODINU

Građanski vodič kroz Odluku o budžetu za 2018. godinu možete pogledati ovde.