ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНОМ И ОДОБРЕНОМ БУЏЕТУ
  1. „Одлука о буџету општине Пландиште за 2019. годину“, Службени лист број 29; 20.12.2018. стр. 790.
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА У ТОКУ БУЏЕТСКЕ ГОДИНЕ

 

ПОДАЦИ О РЕВИЗИЈИ БУЏЕТА

 

ПОДАЦИ О ДОДАТНИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

 

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ЗА 2019. ГОДИНУ

Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2019. годину можете погледати овде.