REALIZACIJA BUDŽETA U TOKU BUDŽETSKE GODINE

 

PODACI O REVIZIJI BUDŽETA

 

PODACI O DODATNIM IZVORIMA FINANSIRANJA

 

GRAĐANSKI VODIČ KROZ ODLUKU O BUDŽETU ZA 2019. GODINU

Građanski vodič kroz Odluku o budžetu za 2019. godinu možete pogledati ovde.

RODNO ODGOVORNO BUDŽETIRANJE

Plan postupnog uvođenja Rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta Opštine Plandište za 2020. godinu možete pogledati ovde.