УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

Документа за Јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину можете погледати овде.

Комплетан текст Извештаја о спроведеној јавној расправи можете погледати овде.

ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНОМ И ОДОБРЕНОМ БУЏЕТУ

1. „Одлука о буџету општине Пландиште за 2020. годину“, Службени лист број 37; 20.12.2019. стр. 1111.

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА У ТОКУ БУЏЕТСКЕ ГОДИНЕ

 

ПОДАЦИ О РЕВИЗИЈИ БУЏЕТА

 

ПОДАЦИ О ДОДАТНИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

 

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ЗА 2020. ГОДИНУ

Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2020. годину можете погледати овде.

РОДНО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ

План поступног увођења Родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општине Пландиште за 2020. годину можете погледати овде.