УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ
ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНОМ И ОДОБРЕНОМ БУЏЕТУ
РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА У ТОКУ БУЏЕТСКЕ ГОДИНЕ
ПОДАЦИ О РЕВИЗИЈИ БУЏЕТА
ПОДАЦИ О ДОДАТНИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ЗА 2020. ГОДИНУ
РОДНО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ

План поступног увођења Родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општине Пландиште за 2020. годину можете погледати овде.