УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

Документа за Јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину можете погледати овде.

Комплетан текст Извештаја о спроведеној јавној расправи можете погледати овде.

ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНОМ И ОДОБРЕНОМ БУЏЕТУ

 

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА У ТОКУ БУЏЕТСКЕ ГОДИНЕ

 

ПОДАЦИ О РЕВИЗИЈИ БУЏЕТА

 

ПОДАЦИ О ДОДАТНИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

 

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

РОДНО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ

План поступног увођења Родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општине Пландиште за 2020. годину можете погледати овде.