Решења о именовању Комисија

Решење о именовању Стручне комисије за оцењивање пројеката у области Јавног информисања можете погледати овде.

Решење о одређивању секретара и заменика секретара Стручне комисије за оцењивање пројеката у области Јавног информисања можете погледати овде.