Контакт:

Related image   Грађевински инспектор: Милан Росић

   Телефон: 062/80 98 632
   Факс: 013/861-134
   Е-пошта: milan.rosic@plandiste-opstina.rs

 

Више о Грађевинској инспекцији можете погледати овде.


Стратешки план Грађевинске инспекције

Стратешки план Грађевинске инспекције за период од 2018. године до 2020. године можете погледати овде.

План инспекцијског надзора

Сагласност надлежног Министарства на План рада инспекцијског надзора Грађевинске инспекције за 2021. годину можете погледати  овде.

План рада инспекцијског надзора Грађевинске инспекције за 2021. годину можете погледати  овде.

Полугодишњи план рада инспекцијског надзора Грађевинске инспекције 01.07.2020. – 31.12.2020. године можете погледати  овде.

План рада инспекцијског надзора Грађевинске инспекције за 2020. годину можете погледати  овде.

План рада инспекцијског надзора Грађевинске инспекције за 2019. годину можете погледати  овде.

План рада инспекцијског надзора Грађевинске инспекције за 2018. годину можете погледати овде.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ

Годишњи извештај Грађавинског инспектора за 2020. годину можете погледати  овде.

Годишњи извештај Грађавинског инспектора за 2019. годину можете погледати  овде.

Годишњи извештај Грађавинског инспектора за 2018. годину можете погледати  овде.

Годишњи извештај Грађавинског инспектора за 2017. годину можете погледати  овде.