Kontakt:

Related image   Građevinski inspektor: Milan Rosić

   Telefon: 062/80 98 632
   Faks: 013/861-134
   E-pošta: milan.rosic@plandiste-opstina.rs

 

Više o Građevinskoj inspekciji možete pogledati ovde.


Strateški plan Građevinske inspekcije

Strateški plan Građevinske inspekcije za period od 2018. godine do 2020. godine možete pogledati ovde.

Plan inspekcijskog nadzora

Saglasnost nadležnog Ministarstva na Plan rada inspekcijskog nadzora Građevinske inspekcije za 2021. godinu možete pogledati  ovde.

Plan rada inspekcijskog nadzora Građevinske inspekcije za 2021. godinu možete pogledati  ovde.

Polugodišnji plan rada inspekcijskog nadzora Građevinske inspekcije 01.07.2020. – 31.12.2020. godine možete pogledati  ovde.

Plan rada inspekcijskog nadzora Građevinske inspekcije za 2020. godinu možete pogledati  ovde.

Plan rada inspekcijskog nadzora Građevinske inspekcije za 2019. godinu možete pogledati  ovde.

Plan rada inspekcijskog nadzora Građevinske inspekcije za 2018. godinu možete pogledati ovde.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ

Godišnji izveštaj Građavinskog inspektora za 2020. godinu možete pogledati  ovde.

Godišnji izveštaj Građavinskog inspektora za 2019. godinu možete pogledati  ovde.

Godišnji izveštaj Građavinskog inspektora za 2018. godinu možete pogledati  ovde.

Godišnji izveštaj Građavinskog inspektora za 2017. godinu možete pogledati  ovde.