Kontakt:

Related image   Inspektor za drumski saobraćaj: Gorica Stefanović

   Telefon: 013/862-033
   Faks: 013/861-134
   E-pošta: gorica.stefanovic@plandiste-opstina.rs

 

Related image   Inspektor za saobraćaj i puteve: Milan Rosić

   Telefon: 013/861-904
   Faks: 013/861-134
   E-pošta: milan.rosic@plandiste-opstina.rs


PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA

Plan rada inspekcijskog nadzora Inspekcije za saobraćaj i puteve i drumski saobraćaj za 2021. godinu možete pogledati ovde.

Polugodišnji  plan  rada inspekcije za saobraćaj i puteve i drumski saobraćaj za period jul-decembar 2020. godine možete preuzeti ovde.

Plan rada inspekcijskog nadzora Inspekcije za saobraćaj i puteve i drumski saobraćaj za 2020. godinu možete pogledati ovde.

Plan rada inspekcijskog nadzora Inspekcije za saobraćaj i puteve i drumski saobraćaj za 2019. godinu možete pogledati ovde.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ

Godišnji izveštaj o radu Saobraćajne inspekcije za 2019. godinu možete pogledati  ovde.