Контакт:

Related image   Инспектор за заштиту животне средине: Горица Стефановић

   Телефон: 013/861-033
   Факс: 013/861-134
   Е-пошта: gorica.stefanovic@plandiste-opstina.rs

 

Све Захтеве који се односе на Инспекцију за заштиту животне средине можете погледати овде.

Стратешки план Инспекције за заштиту животне средине

Стратешки план Инспекције за заштиту животне средине за период од 2018. године до 2020. године можете погледати овде.

План инспекцијског надзора

План рада инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине за 2021. годину можете погледати овде.

Мишљење Министарства за заштиту животне средине на предлог Плана инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине за 2021. годину можете погледати овде.

Шестомесечни план рада Инспекције за заштиту животне средине за период јул-децембар 2020. године можете погледати овде.

Мишљење Министарства за заштиту животне средине на предлог Плана инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину можете погледати овде.

План рада инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину можете погледати овде.

План рада инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине за 2019. годину можете погледати овде.

План рада инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину можете погледати овде.

Годишњи извештај

Годишњи извештај Инспектора за заштиту животне средине за 2020. годину можете погледати  овде.

Сагласност на годишњи извештај инспекције за заштиту животне средине за 2019. годину можете погледати овде.

Годишњи извештај Инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину можете погледати  овде.

Годишњи извештај Инспектора за заштиту животне средине за 2018. годину можете погледати  овде.

Годишњи извештај Инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину можете погледати  овде.