Канализација

Контролна листа бр. 1 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода Обавезе вршиоца комуналне делатности

Контролна листа бр. 2 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода; Забране

Контролна листа бр. 3 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода; Прикључење новоизграђене/постојеће канализационе мреже

Контролна листа бр. 4 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода; Поступање по захтеву за прикључак

Контролна листа бр. 5 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода; Септичке јаме –обавезе корисника

Контролна листа бр. 6 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода; Изручивање фекалија

Контролна листа бр. 7 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода; Канализациони прикључак

Контролна листа бр. 8 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода; Обавезе комуналног предузећа према кориснику

Контролна листа бр. 9 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода; Обавезе корисника

Контролна листа бр. 10 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода; Забране – инвеститор/извођач

Контролна листа бр. 11 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода