Kontakt:

Related image   Šefica Službe za poresku inspekciju: Jadranka Graovac

   Telefon: 013/862-298
   Faks: 013/861-134
   E-pošta: jadranka.graovac@plandiste-opstina.rs

 

Related image   Inspektorka naplate: Biljana Roknić

   Telefon: 013/862-298
   Faks: 013/861-134
   E-pošta: lokalna.poreska@plandiste-opstina.rs


STRATEŠKI PLAN SLUŽBE ZA PORESKU INSPEKCIJU

Strateški plan Službe za poresku insepkciju možete pogledati ovde.

Plan inspekcijskog nadzora

Plan rada inspekcijskog nadzora Službe za Poresku inspekciju za 2021. godinu možete pogledati  ovde.

Polugodišnji plan inspekcijskog nadzora Inspektora službe za poresku inspekciju od 01.07. – 31.12.2020. godine možete pogledati ovde.

Plan rada inspekcijskog nadzora Službe za Poresku inspekciju za 2020. godinu možete pogledati  ovde.

Plan rada inspekcijskog nadzora Službe za Poresku inspekciju za 2019. godinu možete pogledati  ovde.

Plan rada inspekcijskog nadzora Službe za Poresku inspekciju za 2018. godinu možete pogledati ovde.

Godišnji izveštaj

Godišnji izveštaj o radu Službe za poresku inspekciju za 2019. godinu možete pogledati ovde.

Godišnji izveštaj o radu Službe za poresku inspekciju za 2018. godinu možete pogledati ovde.

Godišnji izveštaj o radu Službe za poresku inspekciju za 2017. godinu možete pogledati ovde.