Контакт:

Related image   Просветни инспектор: Татјана Ђорђијевски

   Телефон: 013/861-033
   Факс: 013/861-134
   Е-пошта: tatjana.djordjijevski@plandiste-opstina.rs

 

Више о Просветној инспекцији можете погледати овде.


Контролне листе за установе предшколског, основног и средњег образовања и васпитања 2018./2019. године

Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15) јесу документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика, и предмет и обим провере. Контролне листе нису непромењиве, односно инспекција има обавезу да најмање два пута годишње преиспитује њихову садржину и, ако утврди да је то оправдано, да је мења и допуњава.

 

 1. Oбављање делатности Установе
 2. Oпшта акта Установе
 3. Органи Установе
 4. Извештај о раду Установе
 5. Планирање и програмирање рада Установе
 6. Упис деце,ученика, формирање одељења, група
 7. Права детета, ученика, оцењивање ученика
 8. Евиденције и јавне исправе
 9. Избор уџбеника
 10. Радни односи и радноправни статус запослених у установи
 11. Заштита од дуванског дима
Стратешки план Просветне инспекције

Стратешки план Просветне инспекције општине Пландиште за период од 2018. године до 2020. године можете погледати овде.

План инспекцијског надзора

План инспекцијског надзора за 2018./2019. годину можете погледати овде.

План инспекцијског надзора за 2017./2018. годину можете погледати овде.

Годишњи извештај

Годишњи извештај Просветног инспектора за 2017. годину можете погледати овде.