Aktuelne Javne nabavke dobara, radova i usluga možete pogledati ovde.

Upravi za javne nabavke možete pristupiti ovde.

Portalu javnih nabavki za Opštinsku upravu Plandište možete pristupiti ovde.

Pravilnik o Nabavkama u Opštinskoj upravi opštine Plandište možete pogledati ovde.

Plan javnih nabavki za 2022. godinu

Zaključak o usvajanju Plana javnih nabavki za 2022. godinu možete pogledati ovde.

Plan nabavki za 2022. godinu na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama možete pogledati ovde.

Plan Javnih nabavki za 2022. godinu možete pogledati ovde.

 

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

Zaključak o usvajanju Plana javnih nabavki za 2021. godinu možete pogledati ovde.

Plan nabavki za 2021. godinu na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama možete pogledati ovde.

Plan Javnih nabavki za 2021. godinu možete pogledati ovde.

Zaključak o usvajanju Prve izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2021. godinu; 
Prva izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2021. godinu;

Zaključak o usvajanju Druge izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2021. godinu;
Druga izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2021. godinu;

Zaključak o usvajanju Treće izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2021. godinu;
Treća izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2021. godinu;

Zaključak o usvajanju Četvrte izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2021. godinu;
Četvrta izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2021. godinu;

Zaključak o usvajanju Pete izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2021. godinu;
Peta izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2021. godinu;

Zaključak o usvajanju Šesta izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2021. godinu;
Šesta izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2021. godinu;

Zaključak o usvajanju Sedme izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2021. godinu;
Sedma izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2021. godinu;

Zaključak o usvajanju Osme izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2021. godinu;
Osma izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2021. godinu;

Zaključak o usvajanju Devete izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2021. godinu;
Deveta izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2021. godinu;

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Zaključak o usvajanju Plana javnih nabavki za 2020. godinu možete pogledati ovde.

Plan nabavki za 2020. godinu na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama možete pogledati ovde.

Plan Javnih nabavki za 2020. godinu možete pogledati ovde.

Zaključak o usvajanju Prve izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2020. godinu;
Prva izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2020. godinu;
Druga izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2020. godinu;
Tređa izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2020. godinu;

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Zaključak o usvajanju Plana javnih nabavki za 2019. godinu možete pogledati ovde.

Plan nabavki za 2019. godinu na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama možete pogledati ovde.

Plan Javnih nabavki za 2019. godinu možete pogledati ovde.

Zaključak o usvajanju Prve izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu;
Prva izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu;
Tehnička ispravka Prve izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu;

Zaključak o usvajanju Druge izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu;
Druga izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu;
Ispravka Zaključka o usvajanju Druge izmene i dopune plana javnih nabavki za 2019. godinu;

Zaključak o usvajanju Treće izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu;
Treća izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu;

Zaključak o usvajanju Četvrte izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu;
Četvrta izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu;
Tehnička ispravka Četvrte izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu;

Zaključak o usvajanju Pete izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu;
Peta izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu;

Zaključak o usvajanju Šeste izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu;
Šesta izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu;

Zaključak o usvajanju Sedme izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu;
Sedma izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu;

Zaključak o usvajanju Osme izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu;
Osma izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu;

Zaključak o usvajanju Devete izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu;
Deveta izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019.godinu;