Aktuelne Javne nabavke dobara, radova i usluga možete pogledati ovde.

Upravi za javne nabavke možete pristupiti ovde.

Portalu javnih nabavki za Opštinsku upravu Plandište možete pristupiti ovde.

Pravilnik o Nabavkama u Opštinskoj upravi opštine Plandište možete pogledati ovde.