СТАТУТ
СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА

Одлуке из 2021. године:

 1. Одлука о усвајању стратегије локалног економског развоја Општине Пландиште за период 2021.-2027. године, Службени лист број 12; 25.05.2021. стр 215.

Одлуке из 2018. године:

 1. „Одлука о усвајању Стратегије развоја социјалне заштите у Општини Пландиште за период од 2019. до 2023. године“, Службени лист број 20; 17.09.2018. стр 523.

 

Одлуке из 2017. године:

 1. „Одлука о усвајању Плана интегритета општине Пландиште и именовању лица одговорног за праћење спровођења Плана интегритета општине Пландиште“, Службени лист број 31; 30.11.2017. стр 878.

 

Одлуке из 2014. године:

 1. „Одлука о усвајању Стратегије одрживог развоја Општине Пландиште за период 2014-2020. године“, Службени лист број 12; 30.06.2014. стр 252.
 2. „Одлука о усвајању Стратегије развоја социјалне заштите у Општини Пландиште за период од 2015. до 2020. године“, Службени лист број 23; 29.12.2014. стр 408.
ПОСЛОВНИК О РАДУ

Одлуке из 2020. године:

 1. „Одлука о измени и допуни Пословника о раду Скупштине општине Пландиште“, Службени лист број 23; 28.08.2020. стр 353.

Одлуке из 2019. године:

 1. Пословник Скупштине општине Пландиште , Службени лист број 35; 05.12.2019. стр 961.

Одлуке из 2015. године:

 1. „Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине општине Пландиште“, Службени лист број 10; 17.06.2015. стр 177.

Одлуке из 2013. године:

 1. „Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Општинског већа општине Пландиште“, Службени лист број 15; 04.10.2013. стр 376.
ИЗБОРИ

Одлуке из 2020. године:

 1. Одлука о обрасцима за  поједине изборне радње у поступку спровођења избора расписане за одборнике у Скупштину општине Пландиште за 26. 04. 2020. године Службени лист број 5; 05.03.2020. стр 107.
 2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о обрасцима за поједине изборне радње у поступку спровођења избора расписане за одборнике у Скупштину општине Пландиште за 26.04.2020. године Службени лист број 12; 12.05.2020. стр 172.
 3. Одлука о oбрасцима за поједине изборне радње у поступку спровођења избора расписане за одборнике у Скупштину општине Пландиште за 21.06.2020. године Службени лист број 17; 09.06.2020. стр 251.
 4. Одлука о броју и изгледу гласачког листића и контролног листа за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Пландиште расписаним за 21.06.2020. године , Службени лист број 17; 09.06.2020. стр 276.
 5. Одлука о oбрасцима за поједине изборне радње у поступку спровођења избора расписане за одборнике у Скупштину општине Пландиште за 21.06.2020. године Службени лист број 18; 17.06.2020. стр 279.
 6. Одлука о додели мандата са изборних листа за избор одборника у Скупштину општине Пландиште одржаних 21.06.2020. године“, Службени лист број 20; 30.06.2020. стр 287.
 7. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Пландиште Службени лист број 22; 21.08.2020. стр. 304.

Одлуке из 2019. године:

Одлуке из 2018. године:

Одлуке из 2017. године:

Одлуке из 2016. године:

 1. „Одлука о обрасцима за вршење појединих изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике у Скупштини општине Пландиште расписаним за 24.04.2016. године“, Службени лист број 4; 09.03.2016. стр 92.
 2. „Одлука о броју и изгледу гласачког листића и контролног листа за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Пландиште“, Службени лист број 9; 15.04.2016. стр 247.
 3. „Одлука о додели мандата са изборних листа за избор одборника у Скупштину општине Пландиште одржаних 24.04.2016. године“, Службени лист број 12; 06.05.2016. стр 256.
 4. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о додели мандата са изборних листа за избор Одборника у Скупштину општине Пландиште одржаних 24.04.2016. године“ Службени лист број 14; 24.05.2016. стр 304.

 

Одлуке из 2012. године:

 1. „Одлука о обрасцима за вршење појединих изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике СО Пландиште расписаним за 06. мај 2012. године“ Службени лист број 4; 17.04.2012. стр 85.
 2. „Одлука о понављању гласова за избор кандидата за посланика у Скупштини АПВ по већинском изборном систему“ Службени лист број 6; 10.05.2012. стр.108
 3. „Одлука о обрасцима за коришћење средстава из јавних прихода за покриће трошкова изборне кампање“ Службени лист број 6; 10.05.2012. стр. 109
 4. „Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење локалних избора“ Службени лист број 6; 10.05.2012. стр. 110
 5. „Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Пландиште“ Службени лист број 8; 09.07.2012. стр. 113
 6. „Одлука о избору Председника Скупштине општине Пландиште“ Службени лист број 8; 09.07.2012. стр. 114
 7. „Одлука о постављању Секретара Скупштине општине Пландиште“ Службени лист број 8; 09.07.2012. стр. 115
 8. „Одлука о избору Заменика председника Скупштине општине Пландиште“ Службени лист број 8; 09.07.2012. стр. 116
 9. „Одлука о избору Председника општине Пландиште“ Службени лист број 8; 09.07.2012. стр. 117
 10. „Одлука о избору Заменика председника општине Пландиште“ Службени лист број 8; 09.07.2012. стр. 118
 11. „Одлука о избору Општинског већа Општине Пландиште“ Службени лист број 8; 09.07.2012. стр. 119
 12. „Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини општине Пландиште“ Службени лист број 8; 09.07.2012. стр. 120
ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

Одлуке из 2021. године:

 1.  Одлука о завршном рачуну буџета Општине Пландиште за 2020. годину, Службени лист број 13; 25.06.2021. стр. 304.
 2. Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2021. годину “ ,  Службени лист број 14; 25.06.2021. стр 352.

Одлуке из 2020. године:

 1. „Одлука о обраљзовању радне групе“Службени лист број 1; 22.01.2020. стр 5.
 2. „Одлука о образовању радне групе“ Службени лист број 1; 22.01.2020. стр 7.
 3. Oдлукa о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину (први допунски буџет)Службени лист број 3; 24.02.2020. стр 44.
 4. Oдлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2019. годинуСлужбени лист број 3; 24.02.2020. стр 71.
 5. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину (други допунски буџет)Службени лист број 15; 27.05.2020. стр 208.
 6. Одлука о Завршном рачуну буџета општине Пландишта за 2019. годину , Службени лист број 24; 10.09.2020. стр. 376.
 7.  „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. год. (трећи допунски буџет)“ , Службени лист бр. 26; 16.10.2020.; стр 402
 8. Одлука о искњижавању података нефинансијске имовине“, Службени лист број 32; 18.12.2020. стр. 626.
 9. „Одлука о буџету општине Пландиште за 2021. годину“,, Службени лист број 33; 18.12.2020. стр. 785;

Одлуке и 2019. године:

 1. „Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2018. годину“, Службени лист број 7; 15.03.2019. стр. 110.
 2. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину (Први допунски буџет)“, Службени лист број 10; 18.04.2019. стр 148.
 3. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину (Други допунски буџет)“, Службени лист број 15; 13.06.2019. стр 318.
 4. „Одлука о завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2018. годину, Службени лист број 16; 21.06.2019. стр. 363.
 5. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2019. годину (Трећи допунски буџет), Службени лист број 29; 01.10.2019. стр. 783.
 6. Одлукa o изменама и допунама Oдлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину (Четврти допунски буџет),  Службени лист број 36; 05.12.2019. стр. 1007.
 7. Одлукa o буџету Oпштине Пландиште за 2020. годину, Службени лист број 37; 20.12.2019. стр. 1111.

 

Одлуке из 2018. године:

 1. „Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2017. годину“, Службени лист број 7; 16.03.2018. стр. 95.
 2. „Одлука о уносу података нефинансијске имовине у пословне књиге општине Пландиште“, Службени лист број 7; 16.03.2018. стр. 96.
 3. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2017. годину (Први допунски буџет)“, Службени лист број 8; 20.04.2018. стр. 124.
 4. „Одлука о завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2017. годину“, Службени лист број 13; 15.06.2018. стр. 284.
 5. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину (Други допунски буџет)“, Службени лист број 20; 17.09.2018. стр. 488.
 6. „Одлука о финансирању капиталних инвестиција у 2018. годину“, Службени лист број 20; 17.09.2018. стр. 522.
 7. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину (Трећи допунски буџет)“, Службени лист број 25; 26.11.2018. стр. 665.
 8. „Одлука о буџету општине Пландиште за 2019. годину“, Службени лист број 29; 20.12.2018. стр. 790.

 

Одлуке из 2017. године:

 1. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2017. годину (први допунски буџет)“, Службени лист број 11; 30.03.2017. стр 345.
 2. „Одлука о завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2016. годину“, Службени лист број 18; 28.06.2017. стр 460.
 3. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2017. годину (други допунски буџет)“, Службени лист број 19; 14.07.2017. стр 520.
 4. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2017. годину (трећи допунски буџет)“, Службени лист број 24; 06.10.2017. стр 584.
 5. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2017. годину (четврти допунски буџет)“, Службени лист број 34; 20.12.2017. стр 935.
 6. „Одлука о буџету општине Пландиште за 2018. годину“ ,Службени лист број 35; 20.12.2016. стр. 1005.

 

Одлуке из 2016. године:

 1. „Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2015. годину“, Службени лист број 7; 31.03.2016. стр 123.
 2. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2016. годину (први допунски буџет)“, Службени лист број 17; 27.06.2016. стр 380.
 3. „Одлука о завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2015. годину“, Службени лист број 17; 27.06.2016. стр 153.
 4. „Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2016. годину (први допунски буџет)“, Службени лист број 18; 06.07.2016. стр 404.
 5. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2016. годину (други допунски буџет)“, Службени лист број 23; 19.10.2016. стр 452.
 6. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2016. годину (трећи допунски буџет)“, Службени лист број 27; 22.12.2016. стр 580.
 7. „Одлука о буџету општине Пландиште за 2017. годину“ Службени лист број 28; 22.12.2016. стр. 612.

 

Одлуке из 2015. године:

 1. „Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2014. годину“ Службени лист број 3; 27.02.2015. стр 73.
 2. „Одлука о завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2014. годину“ Службени лист број 10; 17.06.2015. стр 180.
 3. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2015. годину (први допунски буџет)“ Службени лист број 10; 17.06.2015. стр 191.
 4. „Одлука о изменам и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2015. годину (други допунски буџет)“ Службени лист број 17; 06.11.2015. стр 301.
 5. “Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2015. годину (трећи допунски буџет)” Службени лист број 22; 23.12.2015. стр. 409.
 6. “Одлука о буџету општине Пландиште за 2016. годину” Службени лист број 23; 23.12.2015. стр. 457.

 

Одлуке из 2014. године:

 1. „Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна Буџета општине Пландиште за 2013. годину“ Службени лист број 5; 28.02.2014. стр 78.
 2. „Одлука о завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2013. годину“ Службени лист број 12; 30.06.2014. стр 253.
 3. „Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2014. годину (Први допунски буџет)“ Службени лист број 12; 30.06.2014. стр 265.
 4. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2014. годину (Други допунски буџет)“ Службени лист број 21; 27.11.2014. стр 373.
 5. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2014. годину (трећи допунски буџет)“ Службени лист број 23; 29.12.2014. стр 409.
 6. „Одлука о буџету Општине Пландиште за 2015. годину“ Службени лист број 23; 29.12.2014. стр 419.

 

Одлуке из 2013. године:

 1. „Одлука о вршењу екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2012. годину“ Службени лист број 7; 25.04.2013. стр 117.
 2. „Одлука о завршном рачуну буџета Општине Пландиште за 2012. годину“ Службени лист број 11; 25.06.2013. стр 265.
 3. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2013. годину (први допунски буџет)“ Службени лист број 11; 25.06.2013. стр 277.
 4. „Одлуку о изменама и допунама одлуке у буџету општине Пландиште за 2013. годину (други допунски буџет)“ Службени лист број 14; 24.09.2013. стр 343.
 5. „Одлука о изменама и допунама буџета Општине Пландиште за 2013. годину (трећи допунски буџет)“ Службени лист број 21; 28.11.2013. стр 449.
 6. „Одлука о буџету Општине Пландиште за 2014. годину“ Службени лист број 21; 20.12.2013. стр 446.

 

Одлуке из 2012. године:

 1. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2012. годину“ Службени лист број 11; 16.10.2012. стр. 222.
 2. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2012. годину (други допунски буџет)“ Службени лист број 16; 18.20.2012. стр. 356.
 3. „Одлука о буџету Општине Пландиште за 2013. годину“ Службени лист број 16; 18.20.2012. стр. 367
ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

Одлуке из 2021. године:

1. Одлука о ослобађању обавезе плаћања накнаде за коришћење јавних површина на територији Општине   Пландиште “ , Службени лист број 13;  25.06.2021. стр 313.

Одлуке из 2020. године:

1. „Одлукa о локалним комуналним таксама“, Службени лист број 32;  18.12.2020. стр 642.

2. „Одлукa о боравишној такси“, Службени лист број 32;  18.12.2020. стр 648.

Одлуке из 2018. године:

 1. „Одлукa o измени Oдлуке о локалним комуналним таксама“, Службени лист број 28;  20.12.2018. стр 746.

 

Одлуке из 2017. године:

 1. „Одлука о измени одлуке о локалним административним таксама“, Службени лист број 11;  30.03.2017. стр 352.

 

Одлуке из 2014. године:

 1. „Одлука о измени одлуке о локалним комуналним таксама“, Службени лист број 23; 29.12.2014. стр 446.

 

Одлуке из 2013. године:

 1. „Одлука о локалним комуналним таксама“, Службени лист број 7; 25.04.2013. стр 161.
 2. „Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Пландиште“, Службени лист број 19; 28.11.2013. стр 433.

 

Одлуке из 2012. године:

 1. „Одлука о условном отпису камата и мировању дуга“, Службени лист број 17; 18.20.2012. стр. 426
ОПШТА УПРАВА

Одлуке из 2020. године:

 1. Одлука о организацији Општинске управе општине Пландиште“,  Службени лист броj 32. 18.12.2020. стр. 627.

Одлуке из 2019. године:

 1. „Одлука о измени Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште“,  Службени лист броj 7. 15.03.2019. стр. 109.
 2. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у Општинској управи Општине Пландиште“, Службени лист броj 11. 18.04.2019. стр. 223.
 3. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у Општини Пландиште“, Службени лист броj 26. 21.08.2019. стр. 744.
 4. „Одлука о измени Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште“, Службени лист броj 29. 01.10.2019. стр. 828.
 5. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у Општини Пландиште“, Службени лист броj 29. 01.10.2019. стр. 829.

 

Одлуке из 2018. године:

 1. „Одлука о измени Одлуке о организацији општинске управе“,  Службени лист броj 7. 16.03.2018. стр. 93.
 2. „Одлука о организацији Општинске управе општине Пландиште“, Службени лист број 8; 20.04.2018. стр. 163.

 

Одлуке из 2017. године:

 1. „Одлука о измени Одлуке о организацији општинске управе“,  Службени лист број 6. 07.02.2017. стр. 179.
 2. „Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему Општине Пландиште за 2017. годину“, Службени лист број 24; 06.10.2017. стр 596.
 3. „Одлука о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште“, Службени лист број 34; 20.12.2017. стр 950.
 4. „Кодекс понашања службеника и намештеника општине Пландиште“, Службени лист број 34; 20.12.2017. стр 950.
 5. „Одлука о матичним подручјима на територији општине Пландиште“, Службени гласник Републике Србије.

 

Одлуке из 2016. године:

 1. „Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему Општине Пландиште за 2015. годину“, Службени лист број 7; 31.03.2016. стр 122.
 2. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште“, Службени лист број 16; 08.06.2016. стр. 325.
 3. „Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему Општине Пландиште за 2016. годину“, Службени лист број 17; 27.06.2016. стр. 398.
 4. „Исправка Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему Општине Пландиште за 2016. годину“, Службени лист број 18; 06.07.2016. стр. 405.
 5. „Одлука о организацији Општинске управе“, Службени лист број 27; 22.12.2016. стр. 562.

 

Одлуке из 2015. године:

 1. “Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште“ Службени лист број 13; 07.08.2015. стр 232.

 

Одлуке из 2013. године:

 1. „Одлука о одређивању матичних подручја на територији Општине Пландиште“ Службени лист број 22; 27.12.2013. стр. 500.

 

Одлуке из 2012. године:

 1. „Одлука о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и поставњених лица у општини Пландиште“ Службени лист број 9; 13.08.2012. стр. 179.
 2. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште“ Службени лист број 10; 28.08.2012. стр. 207.
 3. „Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у Општинској управи општине Пландиште“ Службени лист број 11; 16.10.2012. стр. 250.
 4. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште“ Службени лист број 11; 16.10.2012. стр. 252.
 5. „Одлука остваривања права на родитељски додатак незапосленим породиљама“ Службени лист број 11; 16.10.2012. стр. 254.
 6. „Одлука о једнократној новчаној помоћи за прворођено дете Службени лист број 11; 16.10.2012. стр. 257.
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Одлуке из 2021. године:

 1. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о оснивању Локалног савета за запошљавање, Службени лист број 13; 25.06.2021. стр 317.

Одлуке из 2020. године:

 1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште, Службени лист број 3; 24.02.2020. стр 72.
 2. „Одлука о новчаној помоћи студентима прве године мастер и докторских студија са територије општине Пландиште“, Службени лист број 32; 18.12.2020. стр 719.

Одлуке из 2019. године:

 1. „Одлука о мрежи јавних предшколских установа на територији Општине Пландиште“, Службени лист број 7; 15.03.2019. стр. 107.
 2. „Одлука о остваривању права на родитељски додатак незапосленим породиљама“, Службени лист број 16; 21.06.2019. стр. 380.
 3. „Одлука о Мрежи јавних Основних школа на територији Општине  Пландиште“, Службени лист број 19; 11.07.2019. стр. 553.
 4. „Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја миграната на територији Општине Пландиште за период 2019. – 2023. године“, Службени лист број 36; 05.12.2019. стр. 1048.

 

Одлуке из 2018. године:

 1. „Одлука о усвајању Плана јавног здравља у Општини Пландиште за период 2018-2025 године“, Службени лист број 12; 15.06.2018. стр. 222.
 2. „Одлука о проширеним  правима финансијске  подршке  породици са децом“, Службени лист број 28; 20.12.2018. стр. 756.

 

Одлуке из 2017. године:

 1. „Одлука о мрежи предшколских установа на територији општине Пландиште“, Службени лист број 11; 30.03.2017. стр. 365.
 2. „Одлука о социјалној заштити општине Пландиште“, Службени лист број 24; 06.10.2017. стр. 597.
 3. „Одлука о реализацији буџета општине Пландиште у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину“, Службени лист број 34; 20.12.2017. стр. 948.

 

Одлуке из 2016. године:

 1. „Одлука о додели новчаних награда најбољим студентима са територије општине Пландиште“, Службени лист број 23; 19.10.2016. стр. 486.
 2. „Одлука о додели новчаној помоћи студентима са територије Општине Пландиште“, Службени лист број 27; 22.12.2016. стр. 580.

 

Одлуке из 2015. године:

 1. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине Пландиште“, Службени лист број 9; 29.05.2015. стр 141.
 2. „Одлука о радном времену Дома здравља 1. Октобар Пландиште“ Службени лист број 17; 06.11.2015. стр 328.

 

Одлуке из 2014. године:

 1. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општини Пландиште“, Службени лист број 8; 23.05.2014. стр 116.
 2. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити Општине Пландиште“ , Службени лист број 17; 26.09.2014. стр 327.

 

Одлуке из 2012. године:

 1. „Одлука о начину и критеријумима расподеле средстава за доделу материјалне помоћи студентима са територије општине Пландиште“ Службени лист број 11; 16.10.2012. стр. 259.
 2. „Одлука о правима и услугама у социјалној заштити Општине Пландиште“ Службени лист број 16; 18.20.2012. стр. 393.
ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, САОБРАЋАЈ И ПУТЕВИ

Одлуке из 2020. године:

 1.  Одлука о изради измена и допуна Просторног плана Општине Пландиште“, Службени лист број 26;                     16.10.2019. стр 448.
 2.  Одлука о ослобађању плаћања закупнине за пословне просторе у јавној својини Општине Пландиште за          време трајања ванредног стања, Службени лист број 9; 08.04.2020. стр 150.
 3.  Одлика о одржавању улица, путева и других јавних површина у зимском периоду, Службени лист број 32; 18.12.2020. стр 720.
 4. Одлука о измени Одлуке о улицама, општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Пландиште, Службени лист број 32; 18.12.2020. стр 724.

 

Одлуке из 2019. године:

 1. „Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији Општине Пландиште“, Службени лист број 11; 18.04.2019. стр 215.
 2. „Одлука о престанку важења Одлуке о одређивању висине закупнине за коришћење Јавних површина и осталог земљишта у јавној својини за постављање привремених објеката“, Службени лист број 11; 18.04.2019. стр 221.
 3. „Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Пландиште“, Службени лист број 29; 01.10.2019. стр 830.

 

Одлуке из 2018. године:

 1. „Одлука о правцу пружања Државних путева који пролазе кроз насеља на територији општине Пландиште“, Службени лист број 7; 16.03.2018. стр 97.
 2. „Одлука о  улицама,  општинским  и  некатегорисаним  путевима на  територији  Општине  Пландиште“, Службени лист број 25; 26.11.2018. стр. 650.

 

Одлуке из 2017. године:

 1. „Одлука о измени одлуке о утврђивању висине накнаде за установљење права службености на грађавинском земљишту у јавној својини Општине Пландиште“, Службени лист број 11; 30.03.2017. стр 353.
 2. „Одлука о изради Измена и допуна Просторног плана општине Пландиште“, Службени лист број 18; 28.06.2017. стр 499.
 3. „Одлука о висини закупнине за пословни простор“, Службени лист број 24; 06.10.2017. стр 621.
 4. „Одлука о грађавинском земљишту“ Службени лист број 24; 06.10.2017. стр 625.
 5. „Одлука о измени и допуни Одлуке о висини закупнине за пословни простор“, Службени лист број 34; 20.12.2017. стр 970.

 

Одлуке из 2016. године:

 1. „Одлука о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације насеља Пландиште“, Службени лист број 23; 19.10.2016. стр 473.
 2. „Одлука о висини закупнине за пословни простор“, Службени лист број 23; 19.10.2016. стр 482.

 

Одлуке из 2015. године:

 1. „Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађавниског земљишта“ Службени лист број 3; 27.02.2015. стр 75.
 2. „Одлука о Географском информационом систему општине Пландиште“ Службени лист број 9; 29.05.2015. стр 133.
 3. „Одлука о изради и зменаи допуна Плана генералне регулације насеља Пландиште“ Службени лист број 10; 17.06.2015. стр 211.

 

Одлуке из 2014. године:

 1. „Одлука о доношењу Плана генералне регулације насеља Пландиште“ Службени лист број 9; 23.05.2014. стр 145.
 2. „Одлука о измени одлуке о висини закупнине за пословни простор“ Службени лист број 17; 26.09.2014. стр 326.
 3. „Одлуку о утврђивању висине накнаде за установљење права службености на грађавинском земљишту у јавној својини Општине Пландиште“ Службени лист број 21; 27.11.2014. стр 384.

 

Одлуке из 2013. године:

 1. „Одлука о укидању одлуке о грађавинском земљишту“ Службени лист број 7; 25.04.2013. стр 160.
 2. „Одлука о укидању одлуке о одређивању висине закупнине за грађавинско земљиште“ Службени лист број 7; 25.04.2013. стр 160.
 3. „Одлука о критеријумима за утврђивање наканде за уређење грађавинског земљишта“ Службени лист број 7; 25.04.2013. стр 170.
 4. „Одлука о одређивању висине закупнине за коришћење јавних површина и осталог земљишта у јавној својини за постављање привремених објеката“ Службени лист број 7; 25.04.2013. стр 177.
 5. „Одлука о висини закупнине за пословни простор“ Службени лист број 7; 25.04.2013. стр 180.
 6. „Одлуке о измени и допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације насеља Пландиште“, Службени лист број 7; 25.04.2013. стр 184.
 7. „Одлука о оснивању јавног предузећа за грађавинско земљиште, локалне путеве и комуналну изградњу општине Пландиште“ Службени лист број 7; 25.04.2013. стр 195.

 

Одлуке из 2012. године:

 1. „Одлука о доношењу плана детањне регулације блока број 3 у Пландишту (проширење гробња)“ Службени лист број 9. 13.08.2012. стр. 131.
 2. „Одлука о доношењу Плана детаљне Регулације дела блока броја три у Пландишту (проширење гробља)“ Службени лист број 11. 16.10.2012. стр. 248.
 3. „Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Пландиште“ Службени лист број 12. 16.10.2012. стр. 305.
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Одлуке из 2021. године:

1. Одлука о обављању делатности зоохигијене , Службени лист број 12; 25.05.2021. стр. 288.

 1. Одлука о условима и мерама за уклањање објеката, Службени лист број 13; 25.06.2021. стр. 314.

Одлуке из 2020. године:

 1. „Одлука о одржавању улица, путева и других јавних површина у зимском периоду“, Службени лист број 32; 18.12.2020. стр. 720.
 2. Одлука о пијацама, Службени лист број 32; 18.12.2020. год. ; стр. 726.
 3. Одлука о одржавању јавних зелених површинаСлужбени лист број 32; 18.12.2020. год. ; стр. 735.
 4. Одлука о умањењу цена закупнине за пословне просторе у јавној својини општине ПландиштеСлужбени лист број 32; 18.12.2020. год. ; стр. 742.

Одлуке из 2019. године:

 1. „Одлука о измени одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено -пословним зградама на територији Општине Пландиште“, Службени лист број 11; 08.05.2019. стр. 225.
 2. „Одлука о погребним делатностим“, Службени лист број 11; 08.05.2019. стр. 227.
 3. Одлука о обављању делатности димничарских услуга, Службени лист број 38; 20.12.2019. стр. 1115.
 4. Одлука о измени Одлуке о сахрањивању и гробљима, Службени лист број 38; 20.12.2019. стр. 1125.
 5. Одлука о измени Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења, Службени лист број 38; 20.12.2019. стр. 1127.
 6. Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима , Службени лист број 38; 20.12.2019. стр. 1129.
 7. Одлука о измени Одлуке о обављању делатности зоохигијене, Службени лист број 38; 20.12.2019. стр. 1131.

 

Одлуке из 2018. године:

 1. „Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбено-пословним зградама на територији општине Пландиште“,  Службени лист број 8; 20.04.2018. стр. 186.
 2. „Одлука о јавним паркиралиштима“, Службени лист број 12; 15.06.2018. стр. 223.
 3. „Одлука о обезбеђивању јавног осветљења“, Службени лист број 12; 15.06.2018. стр. 233.
 4. „Одлука  о сахрањивању и гробљима“, Службени лист број 12; 15.06.2018. стр. 236.
 5. „Одлука о одређивању локације за одлагање инертног отпада“, Службени лист број 20; 17.09.2018. стр. 564.
 6. „Одлука о обављању делатности зоохигијене“, Службени лист број 25; 26.11.2018. стр. 647.
 7. „Одлука о утврђивању урбанистичких зона обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграде и зона обавезног одржавања спољног изгледа зграде“, Службени лист број 25; 26.11.2018. стр. 661.
 8. „Одлука о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим Општина Пландиште учествује у финансирању активности одржавања“, Службени лист број 28; 20.12.2018. стр. 750.

 

Одлуке из 2017. године:

 1. „Одлука о измени Одлуке о комуналном реду“, Службени лист број 11; 30.03.2017. стр 354.
 2. „Одлука о измени одлуке о јавном водоводу, Службени лист број 11; 30.03.2017. стр 359.
 3. „Одлука о измени Одлуке о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода“, Службени лист број 11; 30.03.2017. стр 361.
 4. „Одлука о измени Одлуке о сахрањивању и гробљима“, Службени лист број 11; 30.03.2017. стр 363.
 5. „Одлука о условима за држање и заштиту кућних љубимаца и домаћих животиња на територији општине Пландиште“, Службени лист број 18; 28.06.2017. стр 503.
 6. „Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено- пословним зградама на територији општине Пландиште“, Службени лист број 34; 20.12.2017. стр 953.
  „Исправка Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено- пословним зградама на територији Општине Пландиште“, Службени лист број 5; 01.03.2019. стр 96.

 

Одлуке из 2015. године:

 1. „Одлука о јавном водоводу“Службени лист број 10; 17.06.2015. стр 215.

 

Одлуке из 2014. године:

 1. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду“ , Службени лист број 20; 06.11.2014. стр 369.
 2. „Одлука о сахрањивањима и гробљима“Службени лист број 23; 29.12.2014. стр 454.

 

Одлуке из 2013. године:

 1. „Одлука о комуналном реду“ Службени лист број 7; 25.04.2013. стр 118.
 2. „Одлука о одвођењу и пречишћавању отпадних вода и атмосферских вода“ Службени лист број 11; 12.06.2013. стр 306.

 

Одлуке из 2012. године:

 1. „Одлука о аутотакси превозу“ Службени лист број 16. 18.20.2012. стр. 382.
 2. „Одлука о рангирању саобраћајница на територији општине Пландиште за полагање практичног испита и практичне обуке кандидата за возаче“ Службени лист број 16. 18.20.2012. стр. 389.
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одлуке из 2020. године:

Одлуке из 2019. године:

 1. „Одлука о престанку важења Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине“, Службени лист број 11; 18.04.2019. стр 221.

Одлуке из 2018. године:

 1. „Одлукa o измени Oдлуке о заштити Споменика природе „Парк Дворца Јагодић“, Службени лист број 28; 20.12.2018. стр 749.

Одлуке из 2016. године:

 1. „Одлука о усвајању Локалног плана управљања отпадом Општине Пландиште за период од 2017. – 2027. године“, Службени лист број 27; 22.12.2016. стр 579.

Одлуке из 2015. године:

 1. „Одлука о измени Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине“, Службени лист број 3; 27.02.2015. стр 74.
 2. „Одлука о измени Одлуке о заштити споменика природе „Стари парк у Великом Гају“, Службени лист број 9; 29.05.2015. стр 138.
 3. „Одлука о измени Одлуке о заштити споменика природе „Парк дворца Јагодић“, Службени лист број 9; 29.05.2015. стр 139.
 4. „Одлука о измени Одлуке о висини трошкова у поступку процене утицаја на животну средину“, Службени лист број 9; 29.05.2015. стр 140.


Одлуке из 2013. године:

 1. „Одлука о накнади и унапређивање животне средине“, Службени лист број 5; 26.02.2013. стр 79.
 2. „Одлука о заштити споменика природе „ Стари Парк у Великом Гају“, Службени лист број 10; 12.06.2013. стр 195.
 3. „Одлука о заштити споменика Природе „Парк дворац Јагодић“, Службени лист број 10; 12.06.2013. стр 243.
ПОЉОПРИВРЕДА

Одлуке из 2021. године:

 1. „Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Пландиште“, Службени лист број 2; 02.02.2021. стр. 21.
 2. Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Пландиште, Службени лист број 9; 13.05.2021. стр. 150.

Одлуке из 2020. године:

 1. Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Пландиште , Службени лист број 10; 16.04.2020. стр. 154.

Одлуке из 2019. године:

 1. „Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Пландиште“, Службени лист број 5; 01.03.2019. стр. 78.
 2. „Одлука o расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Пландиште са Огласом за прикупљање писаних  понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Пландиште, Службени лист број 32; 04.11.2019. стр. 902.

 

Одлуке из 2018. године:

 1. „Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Пландиште“ , Службени лист број 7; 16.03.2018. стр. 112.
 2. „Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања на коришћење без надокнаде пољопривредног земљишта у државној својини“, Службени лист број 17; 10.08.2018. стр. 453.
 3. „Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Пландиште“, Службени лист број 23; 17.10.2018. стр. 586.

 

Одлуке из 2017. године:

 1. „Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Пландиште“ Службени лист број 27; 17.10.2017. стр. 794.

 

Одлуке из 2016. године:

 1. „Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Пландиште“ Службени лист број 20; 29.08.2016. стр. 425.
 2. „Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Пландиште“ Службени лист број 25; 18.11.2016. стр. 534.


Одлуке из 2012. године:

 1. „Одлука о заштити пољопривредног земљишта, усева, засада, пољских путева и канала од пољске штете“ Службени лист број 16; 18.12.2012. стр. 401.
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Одлуке из 2020. године:

 1. „Одлука о ослобађању плаћања закупнине за пословне просторе у јавној својини Општине Пландиште за време трајања ванредног стања“, Службени лист број 9. 08.04.2019.  стр. 151.

Одлуке из 2019. године:

 1. „Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Пландиште“, Службени лист број 33. 18.11.2019.  стр. 929.
 2. „Одлука о образовању јединица цивилне заштите опште намене и постављењу повереника и заменика повереника на територији општине Пландиште“, Службени лист број 33. 18.11.2019.  стр. 937.

 

Одлуке из 2017. године:

 1. „Одлука о прихватању иницијативе за успостављање сарадње и удруживања са градовима и општинама у сливу Горњи Дунав – леве притоке – Банатски водотоци“Службени лист број 24. 06.10.2017.  стр. 620.

 

Одлуке из 2016. године:

 1. „Одлука о измени Одлуке о формирању Штаба за ванредне ситуације“, Службени лист број 16. 08.06.2016.  стр. 326.

 

Одлуке из 2015. године:

 1. „Одлука о измени одлуке о формирању штаба за ванредне ситуације“, Службени лист број 22. 23.12.2015. стр. 442.

 

Одлуке из 2013. године:

 1. „Одлука о измени и допуни Олуке о формирању штаба за ванредне ситуације“ Службени лист број 21. 20.12.2013. стр 490.

 

Одлуке из 2012. године:

 1. „Одлука о формирању штаба за ванредне ситуације“ Службени лист број 10. 28.08.2012. стр. 204
 2. „Одлука о организацији и финансирању Цивилне заштите на територији општине Пландиште“ Службени лист број 11. 16.10.2012. стр. 235
 3. „Одлука о образовању повереника и јединица Цивилне заштите на територији општине Пландиште“ Службени лист број 11. 16.10.2012. стр. 244
 4. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о формирању Штаба за ванредне Ситуације“ Службени лист број 11. 16.10.2012. стр. 247
 5. „Одлука о одређивању оспособњених предузећа и других правних лица за заштиту и спасавање на територији општине Пландиште“ Службени лист број 14. 20.11.2012. стр. 345
ИНФОРМИСАЊЕ
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

Одлуке из 2020. године:

 1. Одлука о улагању непокретности у јавној својини општине Пландиште и повећању основног капитала Јавног предузећа „Полет“ Пландиште, Службени лист број 15; 27.05.2020. стр 238.
 2. Одлука о измени Оснивачког акта Јавног предузећа „Полет“ Пландиште, Службени лист број 15; 27.05.2020. стр 240.
 3. Исправка Одлуке о улагању непокретности у јавној својини општине Пландиште и повећању основног капитала Јавног предузећа „Полет“ Пландиште , Службени лист број 21; 29.07.2020. стр 298.

Одлуке из 2019. године:

 1. „Одлука о поступку предлагања кандидата за чланове надзорног одбора Јавног предузећа чији је оснивач Општина Пландиште“, Службени лист број 16; 21.06.2019. стр 385.

Одлуке из 2018. године:

 1. „Одлука о суоснивању Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево“, Службени лист број 8; 20.04.2018. стр 180.
 2. „Одлукa о ценама комуналниx услуга Јавног предузећа „Полет“ Пландиште“, Службени лист број 25; 26.11.2018. стр 711.
  „Решење о давању сагласности на одлуку Јавног предузећа „Полет“ Пландиште о ценама комуналних услуга“, Службени лист број 25; 26.11.2018. стр 710.

 

Одлуке из 2017. године:

 1. „Одлука о измени оснивачког акта Јавног предузећа “Полет” Пландиште“, Службени лист број 6; 07.02.2017. стр 407.
 2. „Одлука суоснивању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање “Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад“, Службени лист број 9. 09.03.2017. стр 235.
 3. „Одлука о спровођењу Јаног конкурса за избор директора Јавног предузећа “Полет” Пландиште“, Службени лист број 9. 09.03.2017. стр 241.

 

Одлуке из 2016. године:

 1. „Одлука о давању сагласности на иницијативу Јавног предузећа “Полет” Пландиште, упућену Влади Републике Србије“, Службени лист број 19; 05.08.2016. стр 407.


Одлуке из 2013. године:

 1. „Одлука о промени оснивачког акта Друштвено јавног комуналног предузећа „Полет“ Пландиште“, Службени лист број 7; 25.04.2013. стр 186.
 2. „Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Полет“ Пландиште“, Службени лист број 11; 25.06.2013. стр 317.
 3. „Одлуку о измени и допуни одлуке о промени оснивачког акта друштвеног јавног комуналног предузећа „Полет“ Пландиште“, Службени лист број 14; 24.09.2013. стр 360
 4. „Одлука о утврђивању месечне накнаде за рад члановима Надзорног одбора ЈКП „Полет“ Пландиште“, Службени лист број 21; 20.12.2013. стр 491.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Одлуке из 2019. године:

 1. „Одлука о месним заједницама“, Службени лист број 11; 18.04.2019. стр 191.

 

Одлуке из 2017. године:

 1. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама“, Службени лист број 24; 06.10.2017. стр 617.

 

Одлуке из 2013. године:

 1. „Одлука о месним заједницама“, Службени лист број 11; 25.06.2013. стр 293.
САРАДЊА СА ДРУГИМ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА